UTILDECO DIN IAȘI OFERĂ SERVICII COMPLETE DE ARHIVARE

LEGĂTORIE, DEPOZITARE, DISTRUGERE AUTORIZATĂ, ARHIVARE ELECTRONICĂ ȘI CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL ARHIVĂRII

Serviciile de arhivare fizică a documentelor UtilDeco vă ajută la o bună organizare și administrare a documentelor, în deplină conformitate legală și totodată aduce mari economii financiare, de timp și spațiu.

Avem experiență de peste șase ani în oferirea acestui serviciu, în portofoliul de clienți ai UtilDeco fiind instituții publice cât și private.

Calitatea serviciului de arhivare fizică UtilDeco este susținută și prin investiții permanente în instrumente de lucru de calitate superioară, precum și în formarea și perfecționarea echipei de lucru.

Deși arhivarea fizică a documentelor este cunoscută în general sub denumirea de legătorie documente/ dosare, procesul de prelucrare a documentelor în format fizic ale unei instituții este unul mult mai complex care nu se reduce doar la operațiunea de legare a acestora în dosare.

Legislația în vigoare (Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și Instrucțiunile privind activitatea de arhivă la creatorii și dețînătorii de documente) prevede operațiunile arhivistice obligatorii care trebuie efectuate asupra documentelor de arhivă: fondarea, gruparea documentelor în dosare conform unui anumit criteriu, constituirea dosarelor (ordonare documente, legare, numerotare file, evidențiere elemente de identificare) și inventarierea.

UNDE FACEM ARHIVAREA DOCUMENTELOR?

  • la sediul clientului, cu echipe mobile;
  • la centrul de depozitare UtilDeco.

Cum a ajuns un ONG să dezvolte o unitate protejată și să pună bazele economiei sociale în România?

UtilDeco - o afacere socială care creat soluții în plină criză economică

Încă din 2002, Fundația ADV derula programe prin care să faciliteze inserția pe piața muncii a tinerilor seropozitivi HIV (servicii de terapie vocațională, cursuri de formare și orientare profesională).

Nereușita de a angaja acești tineri și criza din 2008, au stabilit momentul zero în care am decis să creăm noi ca organizație, locuri de muncă pentru ei. Așa a luat naștere brand-ul UtilDeco, fără să ne dăm seama că ceea ce facem noi este un business social și un model de economie socială.

Pentru a putea realiza activitate economică în cadrul fundației, singura soluție legislativă la acel moment, a fost să funcționăm ca unitate protejată și să avem constant angajate în jur de 40% persoane cu dizabilități, față de minim 30% solicitat prin lege.

Practic am dezvoltat un concept integrat de servicii sociale și de ocupare care să răspundă cât mai bine nevoilor tinerilor cu dizabilități, în special celor care veneau din sistemul de protecție al copilului sau familii cu probleme.

Ulterior, am lucrat împreună cu Ministerul Muncii și alți colegi din sector la apariția în 2015 a Legii Economiei Sociale, iar în 2016 ne-am autorizat ca întreprindere socială care deține marcă socială, adică suntem o Întreprindere Socială de Inserție.

Pentru dezvoltarea sectorului, organizăm periodic cursuri de formare de antreprenor și manager în economie socială, vizite de studiu, târguri naționale și asigurăm consultanță și coaching pentru dezvoltare de întreprinderi sociale.

Rezultate și impact

Suntem EY Social Entrepreneur of the Year 2016 și suntem incluși pe site-ul Comisiei Europene ca model de întreprindere socială.

12

ani de experiență ca unitate protejată și întreprindere socială de inserție

26

de angajați, dintre care 15 sunt cu dizabilități

60+

persoane cu dizabilități angajate pe piața muncii

1000+

persoane din categorii vulnerabile, inclusiv cu dizabilități au beneficiat de orientare și calificare profesională

350+

clienți din toate industriile, din întreaga țară

Investim 100% din profit în 3 proiecte sociale

Clubul Tinerilor - Centrul de zi pentru tineri cu dizabilități și din categorii vulnerabile

Periodic, vin în jur de 150 de copii şi tineri din familii sărace, cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, cu dizabilităţi, de etnie roma sau proveniţi din casele de copii. Aici beneficiază de un pachet integrat de servicii sociale şi educaţionale care le dezvoltă abilităţile de viaţă independentă, le asigură continuitatea educaţiei şi îi ajută să depăşească momente dificile legate de depresie, violenţă, abuz sau alte probleme sociale.

Tot de aici recrutam si tinerii care lucreaza in atelierele UtilDeco. Intervenţia este continuată în comunitate, prin campanii de informare derulate în şcoli şi licee pe diferite teme, de care beneficiază anual peste 10.000 de copii şi tineri. Mai multe detalii pe Clubul Tinerilor ADV Romania.

JobDirect - Servicii de recrutare și plasare a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii

Acest serviciu inovativ asigură integrarea tinerilor din grupuri vulnerabile pe piaţa neconvenţională a muncii prin oferirea unui pachet integrat de servicii sociale şi de ocupare:

  • evaluare şi testare competenţe;
  • consiliere şi orientare profesională;
  • calificare profesională;
  • internship la UtilDeco;
  • mediere şi angajare pe piaţa muncii;
  • jobcoaching pentru menţinerea locului de muncă cel puţin 6 luni de la angajare.

Mai multe detalii pe JobDirect – Locuri de munca

UtilDeco - Creare de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități

Fiind vorba de locuri de muncă protejate, UtilDeco asigură servicii suplimentare de integrare socio-profesională, consiliere și orientare profesională, calificare la locul de muncă și asistență continuă în dezvoltarea individuală a potențialului fiecărui angajat, transformând dizabilitatea în abilitate. În atelierele aproximativ 60% dintre angajați sunt persoane cu dizabilități și din alte categorii defavorizate.

FII PARTE DIN POVESTEA NOASTRĂ!

Ajută-ne să transformăm "dizabilitatea" în "abilitate" !

SUS